ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อรถบริการรับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 2 คัน กันยายน 2564

ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อรถบริการรับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 2 คัน กันยายน 2564

ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อรถบริการรับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 2 คัน กันยายน 2564