ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ภายในมหาวิทยาลัย

ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ภายในมหาวิทยาลัย

ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ภายในมหาวิทยาลัย