ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอพักนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย

ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอพักนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย

ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอพักนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย