ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บริการทำความสะอาด/บริการรักษาความปลอดภัย)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บริการทำความสะอาด/บริการรักษาความปลอดภัย)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บริการทำความสะอาด/บริการรักษาความปลอดภัย)