ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว)