การประชุมวิชาการ และนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย: ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

การประชุมวิชาการ และนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย: ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์ นักศึกษาในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เดินทางเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และร่วมจัดนิทรรศการในงาน “การประชุมวิชาการ และนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย: ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ในวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา
ในการนี้ อพ.สธ.มรภ.เพชรบุรี ได้นำนิทรรศการเข้าร่วมจัดแสดงในหัวข้อ “ข้าวนาป่าตาล ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” โดยมีการสาธิตก๋วยเตี๋ยวเนื้อตาลสุก รสต้มยำ และชาใบข้าวพันธุ์หอมใบเตย รวมไปถึงหนังสือรวบรวมความหลากหลายของพันธุ์พืชในจังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับความสนใจจากนักเรียน และผู้เข้าชมงานเป็นจำนวนมาก