มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เตรียความพร้อมจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เตรียความพร้อมจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมฯ

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ วัดคงคารามวรวิหาร อำเภอเมืืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day รวมพลังจิตอาสา พัฒนาบ้านของเรา นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่มาร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 9 “รวงข้าวสีอำพัน มหัศจรรย์สู่มิตรภาพ”
(The 9th ASEAN Art and Culture Exposition with international performing Art Festival)
“Global Friendship to the Amazing Land of Golden Rice Fields” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2562 ณ วัดคงคารามวรวิหาร อำเภอเมืืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
โอกาสนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดงาน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ วัดคงคารามวรวิหาร อำเภอเมืืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ รักษาการประธานองคมนตรี ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
#
รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี