ประเพณีท้ายกรานต์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

สถาบันวิจัยฯ จัดประเพณีท้ายกรานต์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

             เมื่อช่วงเช้าวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยอาจารย์  ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ จัดงานประเพณีท้ายกรานต์ ประจำปี 2565 ณ บริเวณเรือนไทย สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ตามแนววิถีใหม่ ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและยังเป็นการประชับความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในให้มีความเน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

            ภายในงานได้มีการประกอบพิธีถวายภัตตาหารแพลแด่พระสงฆ์ พิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับที่มีอุปการะคุณต่อมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนการประกอบพิธีเปลี่ยนผ้าห่มองค์หลวงพ่อเกตุน้อย และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัยฯ

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี