พิธีปิดมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 9

ภาพบรรยากาศมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 9 (คืนที่ 3)
วันที่ 5 ธ.ค.62 ณ วัดคงคารามวรวิหาร จ.เพชรบุรี
(พิธีปิด)

#รายงานโดย​ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี