ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รอบโควตาเรียนดี ความสามารถพิเศษ และรับตรงอิสระ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อ CLICK

091225621506051059636623