รับสมัครพนักงานชั่วคราว ประจำโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่องรับสมัครพนักงานชั่วคราว ประจำโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ตามศาสตร์พระราชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2562

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราว ประจำโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>> รับสมัครพนักงานชั่วคราว ประจำโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2562