ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 5/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 5/2562

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้
นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
วิศวกร จำนวน 1 อัตรา
ดาวน์โหลดใบสมัคร shorturl.at/iFRX2