ภาพบรรยากาศงานอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 9 ณ วัดคงคารามวรวิหาร จ.เพชรบุรี

ภาพบรรยากาศงานอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 9
ณ วัดคงคารามวรวิหาร จ.เพชรบุรี
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ภาพโดย Narunart Maikaew

วันที่ 3 ธ.ค.62
https://photos.app.goo.gl/6PiZGWdWqpuiNNuG9
วันที่ 4 ธ.ค.62
https://photos.app.goo.gl/M3VZC3dmETSLvGvN9
วันที่ 5 ธ.ค.62
https://photos.app.goo.gl/FwcXNwBjBbuA8doS8