ผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประจำโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประจำโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2562

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประจำโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 นั้น อ่านรานละเอียดเพิ่เติม >>> ผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว

pra1