เปิดรับนักศึกษาร่วมกิจกรรม ขบวนพาเหรด รัมสมัคร 50 คน การแข่งกีฬาและทักษะทางวิชาการ

เปิดรับนักศึกษาร่วมกิจกรรม ขบวนพาเหรด รัมสมัคร 50 คน การแข่งกีฬาและทักษะทางวิชาการ

การแข่งกีฬาและทักษะทางวิชาการ
พ.จ.น.ก. สัมพันร์ ครั้งที่ 42
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 (ไป-กลับ)

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
– รับ 5 เครดิต เลือก
– ชั่วโมงทุน 20 ชั่วโมง
– กิจกรรม ชั่วโมง ก.ย.ศ. 15 ชั่วโมง
**เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง

คุณสมบัติ
– มีบุคลิกภาพดี – มีความอดทน – มีเวลาฝึกซ้อม

สมัครได้ที่ห้องงานพัฒนานักศึกษา
ตั้งแต่บัดนี้ – 17 มกราคม 2563(จำนวนจำกัด)
**การฝึกซ้อมจะนัดหมายอีกครั้ง