ขอเชิญชวนนักศึกษา ร่วมบริจาคเงินในเดือนเกิดของตนเอง

ขอเชิญชวนนักศึกษา ร่วมบริจาคเงินในเดือนเกิดของตนเอง

เพื่อสมทบทุนในโครงการ “วันเกิดฉันตอบแทนพระคุณแม่” เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ร่วมบริจาคได้ ณ จุดกล่องรับบริจาคหน้าสำนักงานประจำคณะ