ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 29 รูป เนื่องในวันปีใหม่ 2563

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 29 รูป เนื่องในวันปีใหม่ 2563

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 07.19 น. ณ บริเวณหน้าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 29 รูป เนื่องในวันปีใหม่ 2563
สำหรับพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้สร้างบุญสร้างกุศลต้อนรับปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต รวมถึงเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยฯ ท่ามกลางสภาพอากาศฝนที่โปรยปราย
ส่วนในช่วงค่ำของวันเดียวกัน จะมีการจัดงานในธีม “DREAM PARTY 2020” เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการแสดงและการจับรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมงาน

#
รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี