เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

จากวันที่ 15 มีนาคม 2563 เป็นวันที่ 8 มีนาคม 2563
เนื่องจากตรงกับวันสอบ วิชาความถนัดทั่วไป และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (GAT/PAT) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ