งานสังสรรค์ปีใหม่ “Dream Party 2020”

งานสังสรรค์ปีใหม่ “Dream Party 2020”

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 8 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันปีใหม่ 2563 ในธีม Dream Party 2020
ภายในงานได้มีการแสดงจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และบุคลากร การจับรางวัลมอบให้กับผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 รางวัล และในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม ได้กล่าวขอบคุณทุบุคลากรจากทุกกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นฟันเฟืองช่วยกันปฏิบัติงานจนประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และขอให้ร่วมมือกันอย่างนี้ต่อไปเพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

#
รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี