ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ

ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ

👩‍💻👨‍💻ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ
👉ในหัวข้อ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”
💸ชิงทุนการศึกษากว่า 4,300 บาท

🔺คุณสมบัติ
– เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภาคปกติ👨‍🎓
– เขียนเรียงความด้วยลายมือตนเอง จำนวน 1 หน้า กระดาษ A4 พร้อมเขียน ชื่อ-สกุล สาขาวิชา คณะวิชาและเบอร์โทรศัพท์

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 7 กุมภาพันธ์ 2563
📍ณ งานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศผลวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
https://dsd.pbru.ac.th/index.php/news/activity/pbru-king