ขอเชิญชวนเหล่านักดนตรีที่สนใจเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีต้านภัยยาเสพติด “PBRU Contest 2020”

ขอเชิญชวนเหล่านักดนตรีที่สนใจเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีต้านภัยยาเสพติด “PBRU Contest 2020”

🎤🎸🎹🎷ขอเชิญชวนเหล่านักดนตรีที่สนใจเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีต้านภัยยาเสพติด “PBRU Contest 2020”
💸ชิงทุนการศึกษากว่า 25,000 บาท

🔺ประเภทการแข่งขัน
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ระดับอุดมศึกษา

🔺หลักเกณฑ์/คุณสมบัติ
1.จำนวนสมาชิกในวง 5-8 คน
2.เพลงที่ใช้ในการประกวด เพลงช้า 1 เพลง เพลงเร็ว 1 เพลง
3.ไม่เคยได้รับรางวัลในการประกวดเวทีนี้และระดับจังหวัดหรือสูงกว่านั้น
4.อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกวดนอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดการประกวดเตรียมให้ ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมมาเอง
5.การแต่งกาย ให้ใส่เสื้อทีมของแต่ละวงที่จะทำการประกวด


👉น้องๆที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ ห้องงานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือ https://dsd.pbru.ac.th/index.php/news/activity/pbru-contest