โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2563 (YOUNG ARTISTS TALENT)

โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ประจำปี 2563 (YOUNG ARTISTS TALENT)

เด็กเก่ง มอเรา มาอีกแล้วจ้าาาา🎉
บอกเลยว่า คนนี้ โกอินเตอร์

นางสาววนัญญา นักบริตน
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่
ประจำปี 2563 (YOUNG ARTISTS TALENT)
ผลงานเข้าตากรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ศิลปินแห่งชาติ)
ผ่านการคัดเลือก เป็น 1 ใน 10 จากทั่วประเทศ
เดินทางไปทัศนศึกษาและเผยแพร่ผลงาน
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ชื่อผลงาน ชิ้นที่ 1 ชื่อว่า “วันวานอันหอมหวาน”
โดยใช้เทคนิค สื่อผสม กระดาษชานอ้อย
แนวคิด
สังคมไทยในปัจจุบัน มนุษย์ได้ทอดทิ้งเรื่องราวความรู้สึก
ภาพในอดีตของภาวะเวลาที่อยู่อาศัยที่ถูกพลัดพลากไป
บ้านที่เงียบเหงารกร้างจากที่แต่ก่อนเคยครึกครื้นและมีความสุข
มนุษย์ได้ทิ้งไว้เพียงเรื่องราวของความทรงจำ
จึงนำบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของสถาปัตยกรรมแบบเก่ามาสร้างเป็นงานศิลปะ

ส่วนผลงาน ชิ้นที่ 2 ชื่อว่า “เลือนลาง”
เทคนิค สื่อผสม กระดาษชานอ้อย
แนวคิด
ในสภาวะสังคมไทยในปัจจุบัน คนบางส่วนหลงลืมวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ในสถานะภาพแบบเดิม เปิดรับรูปแบบวัฒนธรรมสมัยใหม่มาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบเก่า ตั้งแต่ระบบเล็กๆที่เรียกว่าสังคมครอบครัว ไปจนถึง ระดับประเทศ ความงามที่มีอยู่ตามอัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียมแบบเดิม สะท้อนถึงความเป็นอยู่ ที่ความพอดีและพออยู่พอกิน ซึ่งเป็นแบบสังคมไทยอย่างแท้จริง

นับเป็นอีก 1 ความสำเร็จ จากผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่จะก้าวสู่เวทีโลกในอนาคตต่อไป

#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี