โครงการ เดิน-วิ่ง-เต้น เพื่อสุขภาพ ของนักศึกษาหอพักในมหาวิทยาลัย

โครงการ เดิน-วิ่ง-เต้น เพื่อสุขภาพ ของนักศึกษาหอพักในมหาวิทยาลัย

เมื่อช่วงเช้า ของวันที่ 22 มกราคม 2563 อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการ เดิน-วิ่ง-เต้น เพื่อสุขภาพ ของนักศึกษาหอพักในมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นโดย งานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา และ ศูนย์ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมุ่งนั้นให้นักศึกษา มีสุขภาวะที่ดีทางด้านร่างกาย ให้มีร่างกายที่แข็งแรงมีความพร้อมที่จะศึกษาเล่าเรียน ซึ่งในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพแวดล้อมทำให้นักศึกษามีความสนใจโลกโซเซียลมากกว่าการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นเหตุให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอ และประสบกับปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ดังนั้น งานหอพัก กองพัฒนานักศึกษาจึงไต้จัดทำโครงการเดิน วิ่ง เต้น เพื่อสุขภาพ เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้าง แรงจูงใจให้นักศึกษาเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญ เป็นการใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง เสริมสร้างความสามัคคี และลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วย โรคต่าง ๆ โดยกิจกรรมในงาน ประกอบไปด้วย การเดิน – วิ่ง ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย และการเต้นออกกำลัง บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปิดให้บริการหอพักแก่นักศึกษา จำนวน 6 หอพัก ได้แก่
หอพักเพชรมรกต หอพักเพชรเพทาย หอพักเพชรไพลิน หอพักเพชรสายรุ้ง หอพักเพชรหรรษานิเวศน์ และหอพักเพชรนิวาสรัตน์โดยมุ่งเน้นความปลอดภัย การดูแลนักศึกษาอย่างทั่วถึง โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของนักศึกษาเป็นหลัก มีการให้บริการ ห้องกิจกรรมส่วนกลาง สำหรับรับชมโทรทัศน์ อ่านหนังสือ ประชุม และกิจกรรมส่วนรวมอื่นๆ ให้บริการสัญญาณ wifi เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ร้านสะดวกซื้อ ตู้กดอาหาร ห้องละหมาด ห้องไหว้พระสวดมนต์ สวัสดิการรักษาพยาบาล
โดยคิดอัตราค่าบริการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 2,000-5,500 บาท /ภาคเรียน

#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ขอขอบคุณภาพจาก ภัทรกร สมบัตินิมิตร