ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดฝึกอบรมและทดสอบ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ประจำปี 2563 จำนวน 6 รุ่น

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จัดฝึกอบรมและทดสอบ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ประจำปี 2563 จำนวน 6 รุ่น รายละเอียดดังนี้

รุ่นที่ 6

อบรมระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2563

 

ปิดรับสมัครวันที่ 2 มีนาคม 2563

 

 

รุ่นที่ 7

อบรมระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2563

ปิดรับสมัครวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

รุ่นที่ 8

อบรมระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2563

ปิดรับสมัครวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

รุ่นที่ 9

อบรมระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2563

ปิดรับสมัครวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

– ค่าธรรมเนียมอบรมภาคความรู้ ความสามารถ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ และค่าวัสดุอุปกรณณ์ 3 วัน คนละ 4000 บาท

ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โปรดส่งใบสมัคร พร้อมชำระเงินภายในวันและเวลาที่กำหนดดังกล่าว

***ชำระเงินตั้งแต่เวลา 09.00 – 14.00 น.

สอบถาม/ติดต่อ ปัทมา (ออฟ) ไชยโชะ โทร.032 708698 – 8698
และ ชาญยุทธ์ (เป๊ก) อรุณสวัสดิ์ โทร.081 941 0328