สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2567