การป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2567

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS : Anti-Bribery )
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567
Read More

แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Read More