การเปิดเผยราคากลางซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทและคิวเวต จำนวน ๑ เครื่อง

pbru

การเปิดเผยราคากลางซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทและคิวเวต จำนวน ๑ เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)