การเปิดเผยราคากลางซื้อกล้องจุลทรรศน์ออกจอ (พร้อมโปรแกรมวัดขนาด) จำนวน ๑ ชุด

pbru

การเปิดเผยราคากลางซื้อกล้องจุลทรรศน์ออกจอ (พร้อมโปรแกรมวัดขนาด) จำนวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)