การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดโปรแกรมตรวจกระดาษคำตอบและวิเคราะห์ข้อสอบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด

pbru

การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดโปรแกรมตรวจกระดาษคำตอบและวิเคราะห์ข้อสอบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)