รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่งและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 5/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่งและสอบสัมภาษณ์
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 5/2562

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอนประเมินทักษะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 5/2562 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป

SCAN_20200204_143113261