ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบครูเพชรราชภัฏ 3 ประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
รอบครูเพชรราชภัฏ 3 ประจำปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลดประกาศ

PBRU-Acad18042567-1