ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ประจำปีงบประมาณ 2562

สถิติการให้บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปีงบประมาณ 2562