การเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(ตู้ปลอดเชื้อ)จำนวน ๒ รายการ

pbru

การเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(ตู้ปลอดเชื้อ)จำนวน ๒ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)