การเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ชุดห้องปฏิบัติการสถาปัตยกรรม) จํานวน ๒ รายการ

pbru

การเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ชุดห้องปฏิบัติการสถาปัตยกรรม) จํานวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)