ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูรับน้ำแบบดาดคอนกรีต ฯ

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูรับน้ำแบบดาดคอนกรีต จำนวน 1 งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูรับน้ำแบบดาดคอนกรีต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 24/2562 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูรับน้ำแบบดาดคอนกรีต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)