ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาความปลอดภัยและป้อมยาม ฯ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาความปลอดภัยและป้อมยาม จำนวน 1 งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาความปลอดภัยและป้อมยาม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) เลขที่ 28/2562 ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2562 นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาความปลอดภัยและป้อมยาม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)