รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แบบรางงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนธันวามคม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1