การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดทดสอบมาตรฐานการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ จำนวน ๔ ชุด

pbru

การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดทดสอบมาตรฐานการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ จำนวน ๔ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)