สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2560

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2560