การเปิดเผยราคากลางเครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสาร จำนวน ๑ ชุด

pbru

การเปิดเผยราคากลางเครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสาร จำนวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)