ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสาร จำนวน ๑ ชุด

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคซื้อเครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก
ของสาร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาเครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสาร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๑/๒๕๖๗ ลงวันที่๑ เมษายน ๒๕๖๗นั้น 

           การจัดเครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสาร จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่บริษัท แอลเอ็มเอส อินสทรูเม้นท์ จำกัด