การเปิดเผยราคากลางซื้อเครื่องบดปั่นละเอียด จำนวน ๑ เครื่อง 

pbru

การเปิดเผยราคากลางซื้อเครื่องบดปั่นละเอียด จำนวน ๑ เครื่อง 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)