สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2560

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 7 เมษายน 2560

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2560