สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560