สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฏาคม 2560

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 2 สิงหาคม 2560

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฏาคม 2560