สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2560

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 4 ตุลาคม 2560

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2560