การเปิดเผยราคากลาง ซื้อชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศ ขนาด ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕)

pbru

การเปิดเผยราคากลาง ซื้อชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศ ขนาด ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)