สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561