สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 10 ตุลาคม 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561