ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์คุณสมบัติทางไฟฟ้าความถี่สูง จำนวน ๑ ชุด

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราซื้อชุดวิเคราะห์คุณสมบัติทางไฟฟ้าความถี่สูง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์คุณสมบัติทางไฟฟ้าความถี่สูง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗เมษายน ๒๕๖๗ นั้น 

           โครงการจัดซื้อชุดวิเคราะห์คุณสมบัติทางไฟฟ้าความถี่สูง จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ >>> บริษัท เบสท์อินเตอร์เทรด(ประเทศไทย) จำกัด